YaPdm produktutbud

YaPdm produktutbud består utav 4 delar: databas, funktioner, licenser och moduler

 

Databas

För att underlätta implementationen av YaPdm har vi tagit fram ett antal fördefinerade databaser som stödjer olika metodiker i PLM systemet

Design

Design databasen är uppsatt för att passa ett arbetssätt som bygger på att CAD strukturen är 1:1 med artikelstrukturen. Följande ingår:

Document Management
Office Integration
CAD Integration
WorkFlow
Report Generator

Item

Item databasen är uppsatt för att passa ett arbetssätt som bygger på en artikelbaserad struktur, till artikeln kan sedan dokument länkas. Följande ingår:

Document Management
Item Management
CAD Integration
Office Integration
WorkFlow
Report Generator

Plant

Plant databasen är anpassad för att passa hantering av strukturer och dokument på en anläggning. Följande ingår:

Document Management
Office Integration
WorkFlow
Report Generator

Consult

Consult databasen är anpassad för att passa konsulter som har behov av att hantera kunder och kundprojekt. Följande ingår:

Document Management
CAD Integration
Office Integration
WorkFlow
Report Generator
Security Management
Context Management

 

Funktioner

Följande funktioner finns idag som tillval i YaPdm

Security Management
Med Security Management funktionen är det möjligt att styra rättigheter baserade på medlemmar.

Läs mer om Security Management…

Variant Management
Funktionalitet för att hantera varianter och automat generering av CAD modeller och strukturer i PLM systemet

Läs mer om Variant Management…

Design Job
Funktionalitet för att hantera branching och parallella godkännanden

Läs mer om Design Job…

Import/Export

Funktionalitet för att importera och exportera objekt och attribut till och från PLM systemet.

Läs mer om Import/Export…

Report Generator

Funktionalitet för att generera rapporter från en struktur. Verktyget kan användas för att t.ex. skapa styckelistor, reservdelslistor etc. från en struktur i YaPdm.

Läs mer om Report Generator…

Nomenclature
Funktionalitet i för att kunna definiera och styra attributen i PLM systemet så att de följer en bestämd standard

Läs mer om Nomenclature…

Composite Document
Funktionalitet för att kunna hantera filer och dess relationer till andra filer utan att ha en integration.

Läs mer om Composite document…

Import/Export ERP

Funktionalitet för att importera och exportera objekt och attribut till och från PLM systemet från ERP systemet.

Läs mer om Import/Export ERP…

WorkFlow

Funktionalitet för att skapa och hantera godkännandeflöden och processer i PLM systemet.

Läs mer om WorkFlow…

Context Management

Funktionalitet för att kunna styra funktionalitet, mallar, rättigheter och inställningar baserat på aktivt ’User Context’.

Läs mer om Context Management…

Advanced PDF Management

Funktionalitet för att modifiera PDF filer.

Läs mer om Advanced PDF Management…

Item Management

Funktionalitet för att hantera artiklar och dess relationer till dokument.

Läs mer om Item Management…

 

Licenser

I YaPdm finns följande nivåer på licenser. Till alla licenser kan ett årligt serviceavtal tecknas.

YaPdm

Office Integration

Creator rättigheter

WorkFlow

YaPdm CAD

Office Integration

CAD Integration

Creator rättigheter

WorkFlow

YaPdm View

View Only

 

Moduler

Följande extrerna tilläggs moduler finns idag till YaPdm. Till modulerna kan serviceavtal tecknas

YaPApp

Webbviewer anpassad för plattor och telefoner

Smarify

Länk mellan YaPdm och SmarTeam

 

Kontakta oss

Kontakta oss för en offert på YaPdm