YaPdm - Offer

The YaPdm offer consists of 4 parts: database, functions, licenses and modules

 

Database

Our predefined databases makes the implementation process of PLM easier

Design

The design database is designed to fit a working method based on the CAD structure being 1: 1 with the item structure. The following are included:

Document Management
Office Integration
CAD Integration
WorkFlow
Report Generator

Item

The item database is set up to fit a working method based on an item-based structure, to which the document can then be linked. The following are included:

Document Management
Item Management
CAD Integration
Office Integration
WorkFlow
Report Generator

Plant

The plant database is adapted to suit the handling of structures and documents on a plant. The following are included:

Document Management
Office Integration
WorkFlow
Report Generator

Consult

The consult database is adapted to suit consultants who need to handle customers and customer projects. The following are included:

Document Management
CAD Integration
Office Integration
WorkFlow
Report Generator
Security Management
Context Management

 

Functions

The following functions are available as options in YaPdm

Security Management
Med Security Management funktionen är det möjligt att styra rättigheter baserade på medlemmar.

Läs mer om Security Management…

Variant Management
Funktionalitet för att hantera varianter och automat generering av CAD modeller och strukturer i PLM systemet

Läs mer om Variant Management…

Design Job
Funktionalitet för att hantera branching och parallella godkännanden

Läs mer om Design Job…

Import/Export

Funktionalitet för att importera och exportera objekt och attribut till och från PLM systemet.

Läs mer om Import/Export…

Report Generator

Funktionalitet för att generera rapporter från en struktur. Verktyget kan användas för att t.ex. skapa styckelistor, reservdelslistor etc. från en struktur i YaPdm.

Läs mer om Report Generator…

Nomenclature
Funktionalitet i för att kunna definiera och styra attributen i PLM systemet så att de följer en bestämd standard

Läs mer om Nomenclature…

Composite Document
Funktionalitet för att kunna hantera filer och dess relationer till andra filer utan att ha en integration.

Läs mer om Composite document…

Import/Export ERP

Funktionalitet för att importera och exportera objekt och attribut till och från PLM systemet från ERP systemet.

Läs mer om Import/Export ERP…

WorkFlow

Funktionalitet för att skapa och hantera godkännandeflöden och processer i PLM systemet.

Läs mer om WorkFlow…

Context Management

Funktionalitet för att kunna styra funktionalitet, mallar, rättigheter och inställningar baserat på aktivt ’User Context’.

Läs mer om Context Management…

Advanced PDF Management

Funktionalitet för att modifiera PDF filer.

Läs mer om Advanced PDF Management…

Item Management

Funktionalitet för att hantera artiklar och dess relationer till dokument.

Läs mer om Item Management…

 

Licenses

The following licenses are available for YaPdm. For all licenses can a yearly service agreement be signed.

YaPdm

Office Integration

Creator rights

WorkFlow

YaPdm CAD

Office Integration

CAD Integration

Creator rights

WorkFlow

YaPdm View

View Only

 

Modules

The following add-on modules are available. Service agreement can be signed for modules

YaPApp

Web viewer adapted for plates and phones

Smarify

Link between YaPdm and SmarTeam

 

Contact us

Contact us and get a quote on YaPdm