Med YaPdm webblösning YapApp är det möjligt att komma åt information, artiklar, dokument och filer från YaPdm via ett webbinterface

 

YapApp – Webbviewer

Med vår webbapplikation YaPApp får du tillgång till alla dina publicerade dokument oavsett var du befinner dig.

  • Fungerar på webb, smarttelefon och pekplatta
  • Möjlighet att styra vilka objekt som ska publiceras i YaPApp
  • Möjlighet att styra användarrättigheter
  • Anpassningsbara sök kriterier
  • Stöd för godkännandeflöden