Våra kunder

Våra kunder är vår viktigaste tillgång. Det är våra kunders behov och önskemål som styr utvecklingen av YaPdm.

Våra kunder återfinns idag främst inom den tillverkande industrin och inom anläggningsindustrin. Alla våra kunder är olika och har olika behov, allt från små kunder med enstaka användare till stora kunder vars PLM system används av 100 tals användare på olika siter runt om i världen. Det är därför en självklarhet för oss att vi alltid utgår ifrån kundens unika behov och önskemål och anpassar YaPdm så att det passar kundens behov.

Nedan finns ett axplock av våra kunder: