YaPdm Blog

Vad kostar det att inte köpa ett PLM system?

Posted by:

Det kostar att investera i ett PLM system. Licenser, serviceavtal, konsulter och PLM experter utgör en del av den totala kostnaden. Men utöver detta krävs även en investering i egen tid.

Ökade krav från alla håll

När trycket är högt på jobbet kan det vara svårt att ta sig den tiden som krävs för att se över sina processer från koncept till färdig produkt.  Och när det är lågkonjunktur kanske tiden finns men inte pengarna att investera i PLM.

Behovet är oftast som mest akut när det är högtryck i industrin. Kraven från leverantörer, produktion, kunder och slutanvändare av produkten ökar ständigt. Utöver detta kan det även finnas krav på olika certifieringar som tex ISO 9001, ISO 14 001 eller FDA (Food and Drug Administration). Kraven på ett system kan bestå i allt från att hantera olika versioner av artiklar och dess styrande dokument till att hantera projekt, kunder, leverantörer, material och godkännandeflöden.

En lyckad PLM-implementation bygger dock på att både mottagaren av systemet och leverantören har tid och resurser att tillsammans ta fram ett system som uppfyller alla krav och förväntningar.

Vad kostar det då att inte ha ett PLM system?

Detta är inte alltid lätt att räkna på. LED-tiderna kan vara långa, man hittar inte rätt information och får kanske göra om jobb då man inte kan säkerställa att informationen man hittat är korrekt. All denna tid läggs i den dagliga verksamheten och räknas sällan på.

Det mest kostsamma är kanske dock när det går fel. Att börja producera på fel version av en ritning kan kosta enorma summor. Dessa kostnader hamnar på någons bord men ofta finns det ingen budget för detta. Produkten blir dyrare i slutänden helt enkelt.

Det man bör uppnå med PLM systemet är att korta led-tiderna för hela processen, från ide till färdig produkt. I och med detta minskar risken för fel, söktider reduceras och spårbarheten ökar vilket i sin tur sparar både tid och pengar.

Besparingen ska överstiga det man investerat i mjukvara, hårdvara, konsultation och egen tid. Ju fortare man tjänat in sin investering desto bättre – men framför allt har man tagit sig den tid som behövdes för att säkerställa företagets informationsflöde idag och i framtiden.

Har du råd att inte investera i ett PLM system?

 

 

 

0
  Related Posts
  • No related posts found.