YaPdm Blog

SolidWorks – Stöd för externa referenser mellan parter ’Base Part/Derived Part’

Posted by:

Nu finns det stöd i YaPdm för att spara länken mellan SolidWorks Parter med externa referenser.

Att kunna skapa externa referenser mellan parter i sitt CAD program kan i många fall vara ett smart sätt att effektivisera CAD metodiken. Många av våra PLM kunder har genom åren förbjudit sina användare att använda alla typer av externa referenser mellan parter i SolidWorks för att på så sätt slippa problematiken som uppstår när en part som är beroende av en annan part ska uppdateras.

Genom att hindra att externa referenser skapas mellan SolidWorks filer går man miste om många finesser och möjligheter i SolidWorks och detta tycker vi är lite synd. Därför har vi i YaPdm nu infört en metodik som hjälper användaren att hantera de referenser som skapas mellan SolidWorks Parter. Metodiken består av att när en SolidWorks part som har externa referenser till en annan part sparas i YaPdm skapas en länk i PLM systemet mellan parten och dess refererade part.

Genom att spara in länken i YaPdm öppnas möjligheter för att kunna styra förhållandet och regelverket mellan refererade parter i SolidWorks. Grundregeln vad gäller revidering mellan refererade parter är att om original filen ändras så ska dess derivat ändras. Möjlighet finns att ytterligare styra regelverket hur parter med externa referenser ska revideras genom att styra godkännandeförfarandet med WorkFlow.

Nedan följer två typexempel på hur YaPdm hanterar externa referenser som kan skapas mellan parter i SolidWorks.

Speglade Parter

Mirror Part funktionen i SolidWorks skapar en ny part som är en speglad version av original parten. I SolidWorks parten sparas en extern referens mellan original parten och dess spegling.

Vid ’YaPdm Save’ så sparas referensen mellan originalet och speglingen, och på så sätt håller YaPdm reda på beroendet mellan filerna. Referensen sparas som en så kallad DerivedPart/PartCopy länk. I YaPdm går det att styra med inställningar i vilken flik referensen ska visas. I exemplet nedan visas referensen under fliken ’References’.

 

Grundregeln för revidering i YaPdm är att om original parten ändras så skall den speglade parten också ändras.

Base Part

I SolidWorks finns möjlighet att infoga en redan befintlig part i en ny part. Den nya parten som i SolidWorks kallas för ’Derived Part’ har original parten som sin första ’feature’. Den nya parten ’Derived Part’ får då en extern referens till original filen.

 

Denna metodik kan till exempel användas om man har en profil som skall kapas i olika längder med olika hålbilder eller ändbearbetningar.  YaPdm sparar in referensen mellan basparten och den nya filen som en så kallad DerivedPart/PartCopy länk.

Exemplet nedan visar ett fyrkantsrör som har använts som ’Base Part’ för olika varianter av hålbilder.

När ’Base Part’ revideras i YaPdm så är grundinställningen att alla parter som baseras på originalet ska ändras. Men om en av varianterna ändras så behöver inte ’Base Part’ ändras.

 

Motsvarande metodik för att spara länken mellan parter i YaPdm SolidWorks Integrationen finns även i YaPdm SolidEdge Integrationen

 

0
  Related Posts