YaPdm Blog

Sökningar – Sökning på objekt via filtyp

Posted by:

Nu finns möjlighet att göra sökningar i YaPdm med sökkriteriet filtyp.

Genom att definiera filtyp i sökningen hittas endast objekt som har valda filtyper länkat till sig. Möjlighet finns även att göra sökningar på objekt som saknar filer.

0
  Related Posts
  • No related posts found.