Genom att använda YaPdm för projekthantering  kan all dokumentation kring ett projekt enkelt samlas på ett ställe. Det går att styra vilken typ av dokumentation som skall sparas var och vilka användare som har rättighet att se, skapa och editera de olika typerna av information. Projektets olika faser kan styras genom att specificera ett godkännandeflöde för projektet och dess dokumentation. Det finns även möjlighet att generera automatiska rapporter och styra distribution av dokumentation via flödet.

 

Projektstrukturer

Genom att skapa ett projekt med en folderstruktur i YaPdm kan all information rörande projektet sparas på ett ställe. Informationen kan till exempel bestå utav artiklar, ritningar, CAD-Modeller eller övrig dokumentation.

För att ytterligare styra projektstrukturerna är det möjligt att skapa mallar för de olika typerna av projekt. Till exempel kan en projketmall skapas för interna projekt och en annan för kundprojekt.

Genom att tilldela projektet medlemmar kan rättigheter baseras på medlemmar och roller. Till exempel kan en användare som är medlem i ett projekt endast ha rättighet att titta på informationen men i ett annat projekt har samma användare rättighet att skapa och editera information.

 

Möjligheter med projekthantering i YaPdm

  • Kontroll på projektstrukturer
  • Lätt att distribuera information
  • Möjlighet att skapa projektflöden
  • Kontroll på projektbehörigheter
  • Möjlighet att skapa projektrapporter