YaPdm Blog

Ny funktion – ’Compare’

Posted by:

Med funktionen ’Compare’ kan du jämföra 2 strukturer i PLM systemet med hjälp av valfri applikation som kan jämföra komma separerade text filer. I detta exempel har gratis programvaran WinMerge använts.

Att jämföra strukturer kan till exempel vara användbart för att ta reda på de förändringar som skett mellan olika utgåvor av en struktur. Till exempel kan verktyget användas för att jämföra 2 revisioner av en artikelstruktur för att ta reda på om det har tillkommit eller utgått artiklar från en revision till en annan. Ett annat användningsområde kan vara att göra direkta jämförelser på de förändringar som skett mellan CAD struktur och artikelstruktur.

’Compare’ verktyget skapar varsin rapport på valda strukturer utifrån en fördefinierad rapport mall i systemet och öppnar dem i WinMerge. I WinMerge går det att använda sig utav de effektiva jämförelseverktyg som finns tillgängliga och på så sätt ta reda på skillnader i strukturerna. Det går att sätta upp flera olika rapportmallar med fördefinierade attribut för att kunna göra jämförelser på olika typer av strukturer.

0
  Related Posts
  • No related posts found.