YaPdm Blog

New Demo Video – Item Management

Följande film visar hur artikelhanteringen i YaPdm fungerar . Med artikelhanteringen kan en artikel skapas till vilken det är möjligt att länka dokument, både artkelstyrande och övriga dokument.

0
  Related Posts
  • No related posts found.

Add a Comment