YaPdm Blog

New Demo Video – Item Management

Posted by:

Feel free to share:
Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page

Följande film visar hur artikelhanteringen i YaPdm fungerar . Med artikelhanteringen kan en artikel skapas till vilken det är möjligt att länka dokument, både artkelstyrande och övriga dokument.

Feel free to share:
Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page
0
  Related Posts
  • No related posts found.

Add a Comment