YaPdm för CAD

CAD integrationerna säkerställer att användaren arbetar med rätt revisioner av ingående filer i en sammanställning. Egenskaper så som attribut synkroniseras i båda riktningarna mellan YaPdm och CAD systemet.

YaPdm för Office

Integrationerna till Office programmen, MS Word, MS Excel och MS PowerPoint synkroniserar egenskaper så som attribut mellan applikationen och YaPdm. På så sätt kan sidhuvud och sidfot automatiskt uppdateras med information från PLM systemet.

YaPdm för alla

Med vår allmänna integration ’Composite Document’ är det möjligt att hantera alla applikationer där behov finns att spara in relationer mellan filer och säkerhetställa att rätt fil används vid rätt tillfälle.

 

Alla filer kan sparas in i YaPdm

I YaPdm går det att spara in och revisionshantera alla filtyper. Med YaPdm integrationen kan du dra nytta av följande PLM funktionalitet direkt i ditt system.

  • Automatisk generering av extra filformat som t.ex .pdf, .dxf, .step
  • Möjlighet att ha flera revisioner av samma dokument öppna samtidigt
  • Sökfunktion med alternativet att infoga, ersätta eller öppna valt objekt
  • Hantering av standardparter så som inköpsartiklar
  • Distribution av filer i en struktur med funktionen Export Files
  • Synkronisering av attribut mellan YaPdm och applikationen
  • Funktioner för att öppna strukturer enligt aktivt revisionsfilter
  • Funktioner för att uppdatera en öppen struktur med senare/äldre revisioner
  • Automatgenerering av rapporter från strukturen, så som BOM eller reservdelslista
Våra integrationer

SolidWorks

SpaceClaim

Inventor

SolidEdge

AutoCAD

Outlook

Word

Excel