SolidWorks – Stöd för externa referenser mellan parter ’Base Part/Derived Part’

Posted by:

Nu finns det stöd i YaPdm för att spara länken mellan SolidWorks Parter med externa referenser.

Att kunna skapa externa referenser mellan parter i sitt CAD program kan i många fall vara ett smart sätt att effektivisera CAD metodiken. Många av våra PLM kunder har genom åren förbjudit sina användare att använda alla typer av externa referenser mellan parter i SolidWorks för att på så sätt slippa problematiken som uppstår när en part som är beroende av en annan part ...

Läs mer →
0

Ny funktion – ’Compare’

Posted by:

Med funktionen ’Compare’ kan du jämföra 2 strukturer i PLM systemet med hjälp av valfri applikation som kan jämföra komma separerade text filer. I detta exempel har gratis programvaran WinMerge använts.

Att jämföra strukturer kan till exempel vara användbart för att ta reda på de förändringar som skett mellan olika utgåvor av en struktur. Till exempel kan verktyget användas för att jämföra 2 revisioner av en artikelstruktur för att ta reda på om det har tillkommit eller utgått artiklar från en ...

Läs mer →
0

Ny funktion i YaPdm – Import CAD

Posted by:

Med funktionen ’Import CAD’ kan CAD filer och dess strukturer importeras direkt in i YaPdm utan att de behöver öppnas och uppdateras i CAD systemet. Detta kan vara ett effektivt sätt att importera in stora sammanställningar eller många filer in i YaPdm utan att behöva öppna och uppdatera dem i CAD systemet.

Vid import finns möjlighet att välja önskad status på importerade filer. Med andra ord kan CAD filerna skickas in i systemet och direkt hamna i valvet utan att användaren ...

Läs mer →
0
Page 2 of 4 1234