Med tillvalsfunktionerna i YaPdm kan du på ett enkelt sätt anpassa ditt PLM system så att det stödjer just dina processer

 

Item Management

Item Management funktionaliteten i YaPdm gör det möjligt att skapa och hantera artiklar och artikel strukturer i PLM systemet.

Till artikeln kan artikelstyrande och övriga dokument som t.ex. ritningar och instruktioner länkas in. Med hjälp av ett antal inställningar går det att styra hur artikelns livscykel ska påverka dokumentets livscykel. Det går även att hantera artikelns livscykel med hjälp av ett godkännandeflöde, ett s.k. WorkFlow.

 

Security Management

Med Security Management funktionen är det möjligt att styra rättigheter baserade på medlemmar.  Rättigheterna kan styras så att endast medlemmar har rättighet att ändra, se och öppna objekt och dokument som ingår i en struktur.

Följande ingår:

 • Funktionalitet för att knyta medlemmar till ett objekt (projekt, folder etc.)
 • Styrning av rättigheter
 

Report Generator

Funktionalitet för att generera rapporter från en struktur. Verktyget kan användas för att t.ex. skapa styckelistor, reservdelslistor etc. från en struktur i YaPdm. Det går att generera rapporter i .xlsx, .txt, .html, .rtf format

Följande ingår:

 • Klasser för rapport och rapport mall
 • Funktion för att generera rapport ’Table Report’
 

WorkFlow

Funktionalitet för att skapa och hantera godkännandeflöden och processer. Till exempel går det att skapa ECR och ECN flöden för att styra frisläppande förfarandet på artiklar.

Följande ingår:

 • Klasser för att hantera processer
 • Funktionalitet för att skicka objekt i flöden
 • Funktionalitet för att kunna bygga flödesmallar
 

Variant Management

Funktionalitet för att hantera varianter och automat generering av CAD modeller och strukturer i YaPdm. Metodiken bygger på att en ’Template modell’ skapas och utifrån denna kan varianter genereras.

Följande ingår:

 • Klasser för Varianthantering
 • Relationer och regelverk för att hålla reda på varianter och dess relationer
 • Funktioner för att skapa och generera varianter på detalj och sammanställningsnivå

Nomenclature

Funktionalitet för att kunna definiera och styra attributen i PLM systemet så att de följer en bestämd standard. Det är möjligt att göra egna nomenklaturmallar och på så sätt definiera företagets standarder vad det gäller till exempel benämning, artikelnummer osv.

Följande ingår:

 • Klasser för nomenklatur och nomenklaturmallar
 • Funktionalitet för att kunna definiera egna nomenklaturmallar
 

Context Management

Funktionalitet för att kunna styra funktionalitet, mallar, rättigheter och inställningar baserat på aktivt ’User Context’.

Följande ingår:

 • Möjlighet att kunna styra YaPdm med ’User Context’
 

Composite Document

Funktionalitet för att kunna hantera filer och dess relationer till andra filer utan att ha en integration. Funktionaliteten kan t.ex. användas för Adobe Creative Cloud, ElCAD etc.

Följande ingår:

 • Klasser för Composite Documents
 • Logik och funktionalitet för att hantera relationer mellan filer