YaPdm

YaPdm kan anpassas och skräddarsys efter alla behov. Följande filmer visar hur funktionaliteten i PLM systemet kan anpassas för att passa just dina behov

 

SolidWorks Integrationen

Följande film visar den grundläggande funktionaliteten i SolidWorks Integrationen till YaPdm.

 

CAD Import

Följande film visar hur CAD filer och dess strukturer kan importeras direkt in i PLM systemet utan att behöva öppna dem.

 

Artikelhantering

Artikelhanteringen i YaPdm gör det möjligt att skapa och hantera artiklar och artikelstrukturer i PLM systemet.  Följande film visar hur dokument kan länkas till artikeln.

 

PLM för konsulter

Ett PLM system för konsulter ställer stora krav på flexibilitet eftersom varje kund har unika krav och behov på hur underlaget skall se ut när det levereras tillbaka till kunden. Följande film visar hur PLM systemet kan anpassas för konsulters unika behov

 

Varianthantering

Följande film visar hur varianter hanteras i PLM systemet

 

PLM för underleverantörer

Att vara underleverantör ställer stora krav på ett flexibelt PLM system. I systemet skall all information rörande kunden och kundens artiklar finnas strukturerade på ett lätttillgängligt sätt. Följande film visar hur YaPdm kan anpassas för att stödja underleverantörernas unika PLM behov

 

Nomenklatur

Med Nomenklatur funktionen i YaPdm är det möjligt att göra egna nomenklaturmallar och på så sätt definiera företagets standarder vad det gäller till exempel benämning, artikelnummer osv.

 

Advanced PDF Management

Med funktionen advanced PDF management kan pdf filer modifieras i YaPdm. Till exempel går det att slå ihop flera pdf filer till en fil och på så sätt skapa en så kallad pdf bok.

 

Export Files

Med funktionaliteten ’Export Files’ kan godkännda filer i valvet kopieras ut från PLM systemet och göras tillgängliga för alla. Följande film visar hur det går till at texportera ut filer från PLM systemet.

 

Report Generator

Rapportverktyget kan användas för att t.ex. skapa styckelistor, reservdelslistor etc. från en struktur i YaPdm. Det går att generera rapporter i .xlsx, .txt, .html, .rtf format.