New Feature

SolidWorks – Stöd för externa referenser mellan parter ‘Base Part/Derived Part’

Posted by:

Nu finns det stöd i YaPdm för att spara länken mellan SolidWorks Parter med externa referenser.

Att kunna skapa externa referenser mellan parter i sitt CAD program kan i många fall vara ett smart sätt att effektivisera CAD metodiken. Många av våra PLM kunder har genom åren förbjudit sina användare att använda alla typer av externa referenser mellan parter i SolidWorks för att på så sätt slippa problematiken som uppstår när en part som är beroende av en annan part ...

Read more →
0

Ny funktion – ’Compare’

Posted by:

Med funktionen ’Compare’ kan du jämföra 2 strukturer i PLM systemet med hjälp av valfri applikation som kan jämföra komma separerade text filer. I detta exempel har gratis programvaran WinMerge använts.

Att jämföra strukturer kan till exempel vara användbart för att ta reda på de förändringar som skett mellan olika utgåvor av en struktur. Till exempel kan verktyget användas för att jämföra 2 revisioner av en artikelstruktur för att ta reda på om det har tillkommit eller utgått artiklar från en ...

Read more →
0

New Feature – Import CAD

Posted by:

With the ‘Import CAD’ feature can CAD files be imported into the PLM system without opening them in the CAD system. This can be a very time effective way to import large CAD assemblies or large amount of CAD files into the PLM system. During the import are references in the CAD files changed and the files are updated with the correct metadata. If so called ‘Additional files’ are available they can also be imported and linked to the CAD ...

Read more →
0
Page 1 of 2 12