Vi har arbetat fram en implementeringsplan som bygger på vår långa erfarenhet om hur ett PLM system ska implementeras för att det ska bli lyckat. Vår filosofi är att implementera systemet del för del. Ett PLM system blir aldrig färdigt, det är en fortgående process att finslipa just ditt PLM system på metodik, processer och funktionalitet

 
1. Förstudie
Definition av omfattningen av PLM projektet
Metodik

Metodik

Genomgång av dagens arbetssätt och hur arbetsmetodiken skall se ut i framtiden

Funktionalitet

Funktionalitet

Specifikation över önskad funktionalitet i systemet

Specifikation datamodell

Specifikation datamodell

Specifikation hur datamodellen skall se ut vad gäller strukturer, klasser och attribut

Befintligt underlag

Befintligt underlag

Studie av eventuell import av befintligt underlag

2. Pilot
Framtagning av prototyp med önskad funktionalitet
Framtagning Prototyp

Framtagning prototyp

Vi arbetar fram en prototyp av ett PLM system byggd på YaPdm med önskad funktionalitet

Anpassningar

Anpassningar

Anpassning av YaPdm så det stödjer kundens specifika arbetsmetodik. Här ingår bland annat CAD integrationer, uppsättning av klasser och attribut, godkännandeflöden, rapporter etc.

Installation

Installation

Installation och genomgång av YaPdm prototypen hos kund

Utvärdering

Utvärdering

Test och utvärdering av funktionaliteten i YaPdm prototypen

3. Anpassningar
Slutgiltiga anpassningar och import
Anpassningar

Anpassningar

Slutgiltiga anpassningar av systemet

Import av befintligt underlag

Import av befintligt underlag

Import av befintligt underlag till YaPdm. I detta steg kan konvertering från befintligt system ingå eller import av data från filserver.

Integration till andra system

Integration

Integration till andra system så som till exempel ERP

3. Drifttagning
Drifttagning och utbildning av PLM systemet
Import av befintligt underlag

Import av befintligt underlag

Import av befintligt underlag till YaPdm. I detta steg kan konvertering från befintligt system ingå eller import av data från filserver.

Installation skarp miljö

Installation skarp miljö

Installation av YaPdm på server och klienter.

Utbildning användare

Utbildning användare

En dags användarutbildning i YaPdm hos kund.

Drifttagning

Drifttagning

PLM systemet sätts i skarp drift