Artikelhantering och strukturer

I YaPdm är det möjligt att skapa artiklar och artikelstrukturer. YaPdm håller reda på strukturinformation så som ‘ingår i’ och 'består av'.

 • Länka och skapa artikelstrukturer
 • Länka dokument till artiklar
 • Möjlighet att definiera attributuppsättning
 • Filtrera strukturer med revisionsfilter
 • Möjlighet att länka leverantör, kund osv. till artikeln

  Item Management

  Item Management funktionaliteten i YaPdm gör det möjligt att skapa och hantera artiklar och artikelstrukturer i PLM systemet.

  Till artikeln kan artikelstyrande och övriga dokument som t.ex. ritningar och instruktioner länkas in. Med hjälp av ett antal inställningar går det att styra hur artikelns livscykel ska påverka dokumentets livscykel. Det går även att hantera artikelns livscykel med hjälp av ett godkännandeflöde, ett s.k. WorkFlow

  Vad är en Artikel?

  En artikel i YaPdm definieras av ett antal attribut som beskriver artikelns egenskaper. Exempel på egenskaper kan vara artikelnummer, revision, material, artikeltyp etc.

  Till vissa artiklar finns det behov av att länka in dokument som ytterligare beskriver artikeln. Det vanligaste dokumentet är ritning. Men det kan även vara olika typer av beskrivningar så som material specifikationer etc.

  Relationer

  Till artikelobjektet i YaPdm går det att skapa relationer till andra objekt i systemet. Till exempel går det att skapa relationer mellan:

  • Artikel – Leverantör
  • Artikel – Dokument
  • Artikel – Material
  • Artikel – Kund
  • Artikel – Produkt

  Länk mellan artikel och dokument

  I YaPdm finns det möjlighet att länka dokument till artikeln och styra vilken revision av dokumentet som gäller för olika revisioner av artikeln. Ett dokument kan länkas till artikeln med 2 olika typer av relationer ’Main Document’ eller ’Supplementary Document’.

  Main Document – Artikelstyrande dokument. Höjs revisionen på dokumentet så skall artikeln revision också höjas. Exempel på dokument kan vara ritning och 3D modell.

  Supplementary Document – Extra dokument. Om dokumentets revision höjs så påverkas inte artikelns revision. Exempel på dokument kan vara instruktioner.

  Fördelar med artikelhantering i YaPdm

  • Revisionshantering av artiklar och artikelstrukturer
  • Koppling mellan artikel och dokument
  • Möjlighet att kunna styra regelverket mellan gällande revision av dokument och artikel
  • Kompletta strukturer med blandade CAD format, t.ex. 3D CAD, ElCAd, 2D Cad etc.
  • Flexibilitet
  • Ett dokument kan vara artikelstyrande dokument för flera artiklar

  Kompletterande funktioner:

  • Import/Export ERP
  • Report Generator
  • WorkFlow