Item Management funktionaliteten i YaPdm gör det möjligt att skapa och hantera artiklar och artikelstrukturer i PLM systemet. Till en artikel kan dokument länkas, både artikelstyrande dokument så som till exempel ritningar och CAD modeller och hjälpdokument så som till exempel instruktioner. Med hjälp av ett antal inställningar går det att styra hur artikelns livscykel ska påverka dokumentets livscykel.

 

Vad är en Artikel?

En artikel i YaPdm definieras av ett antal attribut som beskriver artikelns egenskaper. Exempel på egenskaper kan vara artikelnummer, revision, material, artikeltyp etc.

Till vissa artiklar finns det behov av att länka in dokument som ytterligare beskriver artikeln. De vanligaste dokumenttyperna som länkas till artikeln är ritningar och CAD modeller. Men även andra typer av dokument så som till exempel testrapporter, instruktioner och FMEA rapporter kan länkas till artikeln.

I de flesta verksamheter finns det behov av att hantera flera olika typer av artiklar. I YaPdm är det möjligt att hantera olika typer av artiklar och att skapa regelverk hur de förhåller sig till varandra. Till exempel kan en verktygsartikel länkas till en artikel och regler kan sättas upp hur de ska revisionshanteras i förhållande till varandra. Några exempel på artikeltyper är:

 • Artikel
 • Sammansattartikel
 • Verktygsartikel
 • Operationsartikel
 • Standardartikel
 

Fördelar artikelbaserad struktur

Att arbeta med en artikelbaserad struktur innebär att det är artikeln och dess struktur som beskriver produkten. Detta innebär att CAD-filerna (3D modeller och ritningar) endast beskriver produktens geometri och all annan information flyttas från CAD objektet till artikeln. Fördelarna med att arbeta med en artikelbaserad struktur istället för en dokumentstruktur är många. Nedan listar vi de fördelar som vi anser är de största.

 • Revisionshantering av artiklar och artikelstrukturer
 • Möjlighet att ska kopplingar mellan artikel och dokument
 • Möjlighet att kunna styra regelverket mellan gällande revision av dokument och artikel
 • Kompletta strukturer med blandade CAD format, t.ex. 3D CAD, ElCAd, 2D Cad etc.
 • Flexibilitet att kunna byta artikelstyrande dokument under artikelns livscykel
 • Ett och samma dokument kan vara artikelstyrande för flera artiklar
 • Öppnar upp möjligheter att enklare kunna integrera till andra system inom verksamheten tex ERP, PIM etc.
 

Länk mellan artikel och dokument

I YaPdm finns det möjlighet att länka dokument till artikeln och styra vilken revision av dokumentet som gäller för olika revisioner av artikeln. Ett dokument kan länkas till artikeln med 2 olika typer av relationer ’Main Document’ eller ’Supplementary Document’.

Main Document – Artikelstyrandedokument. Höjs revisionen på dokumentet så skall artikeln revision också höjas. Exempel på dokument kan vara ritning och 3D CAD modell.

Supplementary Document – Hjälpdokument. Om dokumentets revision höjs så påverkas inte artikelns revision. Exempel på dokument kan vara testrapporter eller olika typer av instruktioner.

 

Artikelspecifikation

All information som krävs för att kunna tillverka en artikel visas på artikelspecifikationen. Artikelspecifikationen är helt konfiguerabar både vad gäller innehåll och design. Informationen som visas på specifikationen kan bestå av:

 • Artikelns attribut, tex artikelnummer, revision, material, ytbehandling etc
 • Lista av artikelstyrande dokument
 • Styckelista

Under godkännandeförfarandet av en artikel kan en .pdf fil av artikelspecifikationen genereras per automatik. Denna pdf fil kan i ett senare skede distribueras tillsammans med .pdf filer på de artikelstyrande dokumenten.